Rollliner 3G

Kirjeldus

Koos suurte traadikoguste kasutuselevõtuga – erinevas suuruses suurpakendid (traaditünnid ning suuremad kerad) standardsete 300 mm traadipoolide asemel – tuleb arvestada, et vaja on ka teistsuguseid traadisöödu kanaleid ning abinõusid. Seda eriti pikemate vahemaade korral traadipooli/tünni ja söötja vahel. Peab teadvustama, et konstantne ning katkematu traadisöötmine mängib kaarkeevitusprotsessi kvaliteedis olulist rolli. Keevitustraadi liikumist mõjutab traadisöödukõri takistus ning see võib sageli põhjustada olukordi, kus vajalikku traadisöödukiirust ei ole võimalik säilitada.
Rolliner 3G on oluliste uuendustega järglane rullidega traadisöödu kõrile, mis on olnud edukalt kasutuses juba 10 aastat. Igas kõri elemendis on rullikute paar ning liigenditega üksteisega ühendatud elemendid. Iga element on 90° nurga all eelneva ja järgneva elemendiga – seega liigub traat kogu söödutee pikkuses ainult rullikute abil. Resultaadina on takistus oluliselt madalam võrreldes traditsiooniliste traadisöödukõridega. Rullikute paaride vahel on kooniline juhik, mis suunab traadi järgmise rullikute paarini traadi sissesöötmisel – seda ka väikeste raadiustega pöörangute korral.
Takistusteta söötmine on tagatud just nimelt selle koonilise patenteeritud juhiku tõttu rullikute paarilt rullikute paarini!
Eelised:
• Tänu oma madalale hõõrdetegurile võimaldab Rolliner 3G oluliselt pikemaid vahemaid traadi suurpakendi ning traadisöötja vahel. Sageli saab loobuda täiendavast söödumehhanismist.
• Rolliner 3G ei ole kuluosa ning on hooldusvaba paljude aastate jooksul. Keevitusprotsess muutub stabiilsemaks ja töökindlamaks tänu vähenenud takistusele traadisöödu ahelas.
• Rolliner 3G on pikendatav ja lühendatav ilma tööriistade abita. Lühendamiseks on siiski soovitatav kasutada vastavat abinõud.