Keevituskursus 192 lk 978-9949-01-974-8

Kirjeldus

Käesolev raamat sisaldab endas kursusematerjali, mis koosneb neljast iseseisvast peatükist, millest esimene
on üldine sissejuhatus ja järgnevad käsitlevad põhilisi tänapäeva keevitusprotsesse – MIG/MAG-keevitust,
TIG-keevitust ning käsikaarkeevitust (MMA).

Kursus on suunatud eelkõige kutseõppijatele, kuid ka kõigile asjaarmastajatele, kes on teemast huvitatud
ning soovivad ennast täiendada.

On tõsiasi, et enamik seadmeid ning masinaid, sõidukeid, ehitustarindeid, torustikke, lennukeid, laevu jne
sisaldavad rohkem või vähem erilaadseid keevisliiteid. Automatiseeritud tootmise ning robotlahenduste levikuga
tõuseb kiirelt nõudlus pädevate ning kaasaegsete teadmistega varustatud spetsialistide järele. Eesti
Vabariigis ei ole keevitaja ning keevitusspetsialisti ameti prestiiž olnud piisavalt kõrge ning me loodame, et
antud raamat aitab seda olukorda muuta ning on teejuhiks keevitusprotsesside ja keevisliidete mitmetahulisse
kaasakiskuvasse maailma.

Raamatu sisu on tootnud juhtiva keevitustehnoloogia arendaja Fronius International GmbH koolituskeskus
Welding Business Academy ja WBA koolitusjuht Josef Kreindl.

Neljaosaline teejuht tänapäevaste keevitusprotsesside ja keevisliidete mitmetahulisse kaasakiskuvasse maailma.